Yuqi Zhang, piano | Kent State University

Yuqi Zhang, piano

Graduate student recital.

Held in Ludwig Recital Hall.