Faculty & Staff

 • Terri Cardy
  Outdoor Educator
  tcardy [at] kent.edu
 • Profile image
  Toddler Teacher
  jgeldhof [at] kent.edu
  330-672-2559
 • Annie Engel
  Preschool Teacher
  acernoia [at] kent.edu
 • Pamela Hutchins
  Coordinator of the Children's Program - Admissions & Associate Lecturer (ECED)
  phutchin [at] kent.edu
  330-672-0991
 • Monica Miller-Marsh
  Director (CDC) & Associate Professor (ECED)
  mmillerm [at] kent.edu
  Child Development Center
  330-672-2559
 • Adonia Porto
  IBPYP Coordinator & Assistant Professor (ECED)
  asteele2 [at] kent.edu
 • Allison Sly
  Preschool Teacher
  asly [at] kent.edu
  330-672-2559
 • Julia Stoll
  Coordinator of the Children's Program - Finances & Associate Professor (ECED)- Program Coordinator
  jastoll [at] kent.edu
  White Hall 404
  330-672-0992
 • Profile image
  Preschool Teacher
  dvance6 [at] kent.edu
  330-672-2559