Sophia Kainaroi | Kent State University

Sophia Kainaroi