Meet the Staff of International Student and Scholar Services (ISSS)

 

 

Noelle Brooker

International Student & Scholar Advisor
nbrooker [at] kent.edu
330-672-3234

 

 

 

 

 

 

Megan "Meggie" Cale

International Student & Scholar Advisor
mcale1 [at] kent.edu
330-672-0917

 

 

 

 

 

 

Deanna Laubis

International Student & Scholar Advisor
dlaubis [at] kent.edu
330-672-1313

 

 

 

 

 

 

Angelia Zielke

Graduate Assistant & Event Coordinator
azielke_stu [at] kent.edu
330-672-7483