Meet the Staff of International Student and Scholar Services (ISSS)

 

 

Noelle Brooker

International Student & Scholar Advisor
nbrooker@kent.edu
330-672-3234

 

 

 

 

 

 

Megan "Meggie" Cale

International Student & Scholar Advisor
mcale1@kent.edu
330-672-0917

 

 

 

 

Jef
 
 
Jef Davis

Associate Director, International Student & Scholar Services
jdavi202@kent.edu
330-672-7980

 

 

 

 

 

 

Deanna Laubis

International Student & Scholar Advisor
dlaubis@kent.edu
330-672-1313

 

 

 

 

 

 

Angelia Zielke

Graduate Assistant & Event Coordinator
azielke_stu@kent.edu
330-672-7483